Ara
İşletme Ekle

Önerilen İşletme Sayısı : 8

   Çalışma Saatleri

  •    Pazartesi Çalışma Saati Bilgisi Bulunamadı!
  •    Salı Çalışma Saati Bilgisi Bulunamadı!
  •    Çarşamba Çalışma Saati Bilgisi Bulunamadı!
  •    Perşembe Çalışma Saati Bilgisi Bulunamadı!
  •    Cuma Çalışma Saati Bilgisi Bulunamadı!
  •    Cumartesi Çalışma Saati Bilgisi Bulunamadı!
  •    Pazar Çalışma Saati Bilgisi Bulunamadı!

   Vergi Bilgileri

Reklam Alanı

0
Görüntülenme
0
Değerlendirme
0
Ortalama Değerlendirme

   İşletme Hakkında

MİSYON: Bizler, Türk Milli Eğitiminin genel amacını ve temel ilkelerini uygulamak, önce insan anlayışını benimseyen, meslek ahlâk ve anlayışı içinde hareket etmek, okulumuzu eğitim bölgesinin en iyi okulu yapmak, öğrencilerimize öğrenmeyi öğretmek, teknolojiyi tanıtmak ve kullanmak, bilgiyi üretmek ve paylaşmak, toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek bireyler yetiştirmek, yolu görmek yolda yürümek, yol olmak için varız MARDİN;MAZIDAĞI;Şenyuva İlkokulu;05357009205;;http://mazidagisenyuva.meb.k12.tr;ŞENYUVA KÖYÜ MAZIDAĞI / MARDİN;Değişime ve gelişime açık, teknolojiyi kullanan, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, değerlerini yaşayan ve yaşatan, hoşgörü sahibi, işbirliğine yatkın , yüksek moral değere sahip, kendine güvenen, katılımcı, eleştiriye açık, öz eleştirisini yapabilen ve nitelikli, çağdaş, demokratik bireyler yetiştirmektir.;Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda bünyesinde öğrenim gören herkesi Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren ailesini, vatanını, milletini ve tüm insanlığı seven kendi öz benliğini ve kabiliyetlerini bilerek bunları milletinin hizmetinde kullanmayı hedefleyen bedenen, zihnen ve ahlaken yüksek seciyeli insanlar yetiştirmektir. MARDİN;MAZIDAĞI;Yetkinler Ortaokulu;0 (482) 522 1024;;http://maziyetkinler.meb.k12.tr;Yetkinler Mah. Mazıdağı/MARDİN;Bilim ve teknolojinin farkında olan, değişime ve gelişime açık, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, değerlerini yaşayan ve yaşatan, hoşgörü sahibi, farklılıkları zenginlik kabul eden, en az bir yabancı dili çok iyi bilen, yüksek moral değere sahip, kendine güvenen, katılımcı, kendini sorgulayan etkili ve nitelikli, çağdaş, demokratik ve laik bireyler yetiştirmektir. Sadece bu kentin değil, Türkiye´nin en başarılı okullarından biri olmaktır.;Öğrencilerimizin Bilgili , becerili , dürüst , sorumluluğunu bilen Araştıran , sorgulayan , paylaşan , çok yönlü ve tarafsız bakabilen Çevresiyle olumlu iletişim kurabilen Ortak bir genel kültürle , soruların farkında olabilen , ülkemizin kalkınmasına yardımcı olabilecek İlgi , istek ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğretime ve hayata iyi bir şekilde hazırlanmış Anadilini doğru ve etkili konuşan, yazan, anlayan Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimseyen vatanını ve milletini seven , İnsan haklarına saygılı ve duyarlı bireyler olmalarını sağlamaktır MARDİN;MAZIDAĞI;Yukarı Konak Ortaokulu;4825261027;;http://yukarikonak.meb.k12.tr;Yukarıkonak Mah. Mazıdağı/MARDİN;Çocuklarımızın düşlerinin buluştuğu eğitim, bilim ve kültür merkezi olmak.;Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı öğrenciler yetiştirmek ve öğrencilerin kabiliyetlerine ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmetini sunmak onların sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak yeteneklerini geliştirmelerine ortam hazırlamak ve okulda öğrenmenin kalitesini artırmak eğitim-öğretim programını çevre faktörlerini de dikkate alarak etkili ve verimli bir şekilde eğitim vermektir.;TEOG SINAVINDA İLÇEDE ALTINCI OLDUK MARDİN;MAZIDAĞI;Yukarıocak İlkokulu;;;http://yukariocak.meb.k12.tr;Mardin/Mazıdağı/Yukarıocak Köyü MARDİN;MAZIDAĞI;Yunus Emre Ortaokulu;0482-511-28-69;;http://mazidagiyunusemre.meb.k12.tr;;Okulumuzda Atatürk ilke ve inkılâplarını benimseyen, onları yaşam felsefesi olarak kabul eden milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireylerin yetiştirildiği, demokratik yaşam felsefesinin herkes tarafından benimsendiği, insan haklarına saygının egemen olduğu, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin herkes tarafından benimsenerek kullanıldığı, araştırmacı, bilgiyi hayata uygulayabilen bireylerin yetiştirildiği, öğrenmenin her fert için yaşam boyu devam ettiği ilkesinin her zaman temel ilke olarak kabul edildiği, Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak eğitim ve öğretim etkinliklerinin önemli bir parçası olarak, hizmetin yürütüldüğü bir çevrede eğitim, bilim ve kültür merkezi olmak.;Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, okulumuz için belirlenmiş olan eğitim-öğretim programlarını, çevre faktörlerini de dikkate alarak imkânlar dâhilinde dünyada gelişmekte olan teknolojiden en iyi şekilde yararlanarak etkili ve verimli bir şekilde uygulamak. öğrencilerin kabiliyet ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmeti sunmak onları sosyal, kültürel, ekonomik, ihtiyaçlarını karşılayacak yeteneklerini geliştirmelerine ortam hazırlamak, üst öğretim kurumlarına nitelikli öğrenciler yetiştirmek ve “Yunus Emre Ortaokulu” olarak eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak temel işlevimizdir. MARDİN;MAZIDAĞI;Cumhuriyet İlkokulu;0 482 511 11 85;;http://mazicumhuriyet.meb.k12.tr;Kayalar Mahallesi A. İbrahim Çetin Cad. Mazıdağı/MARDİN;Veli-Öğrenci-Öğretmen işbirliği ile geleceğe yön veren,başarıya aç,sadece bilgiyi paylaşan değil,üreten,bilginin tek otorite olduğu,demokratik ilişkilerin tam anlamıyla uygulandığı bir okul olmak.;Bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan ,topluma yararlı,yaratıcı ve pozitif düşünen,öğrenmeyi öğrenen nitelikli bireyler yetiştirmek. MARDİN;MAZIDAĞI;Balpınar İlkokulu;04825271060 / 05068514274;04825271060;http://balpinar47.meb.k12.tr;Balpınar Köyü, Mazıdağı, Mardin;Değişime ve gelişime açık, teknolojiyi kullanan, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, değerlerini yaşayan ve yaşatan, hoşgörü sahibi, işbirliğine yatkın , yüksek moral değere sahip, kendine güvenen, katılımcı, eleştiriye açık, öz eleştirisini yapabilen ve nitelikli, çağdaş, demokratik bireyler yetiştirmektir.;Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda bünyesinde öğrenim gören herkesi Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren ailesini, vatanını, milletini ve tüm insanlığı seven kendi öz benliğini ve kabiliyetlerini bilerek bunları milletinin hizmetinde kullanmayı hedefleyen bedenen, zihnen ve ahlaken yüksek seciyeli insanlar yetiştirmektir.;2009-2010 Mazıdağı İlçe MEM Futbol Turnuvası 3.lüğü2013-2014 Mazıdağı Kaymakamlığı Futbol Turnuvası 2.liği2014-2015 Mardin Geneli Resim Yarışması 2.liği2014-2015 Mazıdağı İlçe MEM Atletizm yarışması 1500 m 2.lik MARDİN;MAZIDAĞI;Ekinciler İlkokulu;05075158250;;http://ekincilerilkokulu.meb.k12.tr;Ekinciler Köyü Mazıdağı/MARDİN;Ekinciler İlkokulu’nun yürüttüğü faaliyetleri, Milli Eğitim Temel Kanununda belirlenen ilke ve amaçlar, kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde planlamak, var olma nedenini tanımlayarak geleceğe yönelik vizyonunu oluşturmak, yürüttüğü faaliyetlerin stratejik amaçlarını, ölçülebilir hedeflerini saptamak, önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda performanslarını ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yaparak katılımcı bir yönetim anlayışıyla stratejik planlama yapmak.;Bütün öğrencilerin etkili ve kalıcı öğrenmelerini sağlamak onların bilgili, becerikli, araştırmacı bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamak. Sorgulayıcı bir ruha sahip olmalarını, ana dilini etkili bir biçimde kullanabilmelerini sağlamak. Kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağdaş demokratik laik bireyler olarak yetiştirmek. Onların 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırabilmek için varız.;İstiyoruz ki Öğrencilerimiz ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine taşımayı amaç edinmiş bireyler olarak yetişsin. İstiyoruz ki Öğrencilerimiz Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşid ilimdir, fendir” sözünden hareketle teknolojik gelişmelere ve yeniliklere açık bireyler olarak yetişsin. İstiyoruz ki Okulumuzu çevresini aydınlatan bir güneş, bireyleri çevresine ışık saçan bir yıldız kabul edilsin. İstiyoruz ki Öğrencilerimiz demokrasiyi temel ilke edinmiş, demokratik davranabilen bireyler olarak yetişsin. İstiyoruz ki Öğrencilerimiz öz değerlerini kazanmış ve bunları yaşam biçimine dönüştürmüş bireyler olarak yetişsin. MARDİN;MAZIDAĞI;Etibakır Ortaokulu;0 482 511 17 61 (0 505 268 21 35) (0 541 552 55 18);0 482 511 1804;http://mazifosfat.meb.k12.tr;Poyraz Mah.Etibakır Sosyal Tesisleri.No1/1 47700 Mazıdağı/MARDİN Mazıdağı İlçe Merkezine 5 km uzaklıktadır.;ETİBAKIR ORTAOKULU’NU -Her şeyden önce eğitimli bireyler yetiştiren -Topluma faydalı ve sorunlara duyarlı eleştirel düşünebilen-Sosyal ve kültürel etkinlikleriyle fark edilen,-Sportif Faaliyetlerde her türlü etkinliklerdeMazıdağı ilçesinin en gözde okulu yapmaktır.;BİZLER, ÖĞRENCİLERİMİZİN HAK ETTİĞİ ÖĞRENME ORTAMINI SAĞLAYARAK, ONLARIN BİLGİLİ, BECERİLİ VE KENDİNE GÜVENEN BİREYLER OLARAK YETİŞMESİNE FIRSAT TANIMAK VE ONLARI 21. YY.’IN GEREKLERİNE UYGUN HALE GETİRMEK İÇİN VARIZ. MARDİN;MAZIDAĞI;Gürpınar İlkokulu;05303269364;;http://mazidagigurpinarilkokulu.meb.k12.tr;Kışlak Köyü Gürpınar Mezrası Mazıdağı / MARDİN;Her gün daha iyiye ulaşmak için çalışılan, herkesin destek olduğu, her öğrencinin başardığı ve tüm imkansızlıklarını yenmiş bir okul olmak.;Atatürk ilkelerine ve milli değerlere bağlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, düşüncelerini ifade edebilen, özgüveni gelişmiş, hoşgörülü, sosyal, paylaşımcı, çevreye duyarlı insanlar yetiştirmek için varız. MARDİN;MAZIDAĞI;Yetkinler İlkokulu;0 (482) 522 1024;;http://yetkinler.meb.k12.tr;Yetkinler Mah. Mazıdağı/MARDİN;Bilim ve teknolojinin farkında olan, değişime ve gelişime açık, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, değerlerini yaşayan ve yaşatan, hoşgörü sahibi, farklılıkları zenginlik kabul eden, en az bir yabancı dili çok iyi bilen, yüksek moral değere sahip, kendine güvenen, katılımcı, kendini sorgulayan etkili ve nitelikli, çağdaş, demokratik ve laik bireyler yetiştirmektir. Sadece bu kentin değil, Türkiye´nin en başarılı okullarından biri olmaktır.;Öğrencilerimizin Bilgili , becerili , dürüst , sorumluluğunu bilen Araştıran , sorgulayan , paylaşan , çok yönlü ve tarafsız bakabilen Çevresiyle olumlu iletişim kurabilen Ortak bir genel kültürle , soruların farkında olabilen , ülkemizin kalkınmasına yardımcı olabilecek İlgi , istek ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğretime ve hayata iyi bir şekilde hazırlanmış Anadilini doğru ve etkili konuşan, yazan, anlayan Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimseyen vatanını ve milletini seven , İnsan haklarına saygılı ve duyarlı bireyler olmalarını sağlamaktır MARDİN;MAZIDAĞI;Ömürlü İlkokulu;05067345852;;http://omurluio.meb.k12.tr;ÖMÜRLÜ KÖYÜ MAZIDAĞI/MARDİN;Sadece bilgiyi paylaşan değil, üreten, bilginin tek otorite olduğu, demokratik ilişkilerin tam anlamıyla uygulandığı bir okul olmak;Değişen dünya şartlarında bilgi toplumunun insanını yetiştirmek MARDİN;MAZIDAĞI;İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü;;;http://mazidagi.meb.k12.tr MARDİN;MAZIDAĞI;Sakızlı Ortaokulu;;;http://sakizliortaokulu.meb.k12.tr MARDİN;MAZIDAĞI;Aykut İlkokulu;-;-;http://aykutilkokulu.meb.k12.tr;AYKUT KÖYÜ MAZIDAĞI MARDİN;Öğretmeni, öğrencisi, velisi ve çalışanlarıyla mezunu olmaktan gurur duyduğumuz bir kurum olmak.;Gelişime açık kadromuz ve sahip olduğumuz donanımla öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, milli değerlerimizi benimseyen ve koruyan, kendini gerçekleştirebilen, sosyal hayata ve yüksek öğrenime hazır ve çağdaş gençler yetiştirmektir.;- MARDİN;MAZIDAĞI;Karalanı Ortaokulu;05335637531;;http://karalanioo.meb.k12.tr;Karalanı Köyü Mazıdağı/MARDİN MARDİN;MAZIDAĞI;Karasu İlkokulu;05352018571;;http://karasumazi.meb.k12.tr;Yücebağ Köyü Karasu Mezrası no17 Mardin/Mazıdağı;ÇALIŞANLARIN GÖREVLERİNİ İYİ YAPMANIN HUZURUNU DUYDUĞU,HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİLER VE TOPLUMSAL ÇEVRENİN SAYGINLIĞINI KAZANMIŞ, ÇALIŞMA ORTAMI,ÖĞRENCİ BAŞARISI VE DAVRANIŞLARI İLE ÇEVRESİNDE ÖRNEK TEŞKİL EDEN BİR İLKOKULU OLMAK.;İLKÖĞRETİM PROGRAMINDA TESPİT EDİLMİŞ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA ÖĞRENCİLERİMİZE A)KİŞİSEL AÇIDAN :1.İLGİ,İSTİDAT VE KABİLİYETLERİ YÖNÜNDE YETİŞTİREREK, GELECEK HAYAT VE ÜST ÖĞRENİME HAZIRLAMAK.2.TÜRKÇEYİ DOĞRU KULLANMA, TÜM DERS VE PROGRAMLARDA BELİRLENEN HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA TEMEL BİLGİ VE BECERİLER KAZANDIRMAK.3.TÜM ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMESİNİ SAĞLAMAK, EĞİTİMİN BİR İHTİYAÇ OLDUĞUNA İNANAN VE KENDİNİ GELİŞTİRME İSTEĞİ DUYAN , DOĞRU DÜŞÜNEBİLEN ,BİLGİLİ, BECERİLİ, KENDİNE GÜVENEN BİREYLER OLARAK YETİŞMELERİNE FIRSAT TANIMAK.B) TOPLUMSAL AÇIDAN :1. ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINA , T.C.ANAYASASINA VE DEMOKRASİNİN İLKELERİNE UYGUN OLARAK, HAK VE SORUMLULUKLARINI BİLEN , MİLLİ,TOPLUMSAL DEĞERLERE SAHİP , ÜLKESİNİ, MİLLETİNİ,BAYRAĞINI SEVEN YURTTAŞ OLMA BİLİNCİ KAZANDIRMAKC) İNSAN İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN :1.BAŞKALARI İLE İYİ İLİŞKİLER KURABİLEN , İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞABİLEN, ÇEVRESİNE UYUM SAĞLAYABİLEN, İYİ,MUTLU, VE HOŞGÖRÜ SAHİBİ İNSANLAR OLARAK YETİŞTİRMEKTİR.. MARDİN;MAZIDAĞI;Aksu İlkokulu;05448512733;05448512733;http://mazidagiaksu.meb.k12.tr;http//mazidagiaksu.meb.k12.tr;Veli-öğrenci-öğretmen işbirliği ile geleceğe yön veren, başarıya aç, ulusal ve uluslararası alanda yetiştirdiği öğrencilerle model bir okul olmaktır.;Bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, yaratıcı ve pozitif düşünen, öğrenmeyi öğrenen nitelikli bireyler yetiştirmek. MARDİN;MAZIDAĞI;Bahçecik İlkokulu;;;http://mazidagibahcecikilkokulu.meb.k12.tr;Bahçecik İlkokulu Bahçecik Köyü Mazıdağı MARDİN;Yaratıcı ve hayal gücünü geliştirebilen bilim, sanat ve teknoloji üretebilen, insan haklarına sayglılı, girişimci ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek için varız.;Öğrencileri çağdaş eğitim anlayışı ile temel ilkelerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş üretken,sorgulayıcı,yeniliklere açık bireyler olarak kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar oluşturmak.;. MARDİN;MAZIDAĞI;Gümüşpınar İlkokulu;5447337681;;http://gumuspinar.meb.k12.tr;Gümüşpınar Köyü Mazıdağı/MARDİN MARDİN;MAZIDAĞI;Yağmur İlkokulu;0505 600 04 84;;http://yagmurilkokulu.meb.k12.tr;Yağmur Köyü Mazıdağı/MARDİN;Yağmur İlkokulu’nun yürüttüğü faaliyetleri, Milli Eğitim Temel Kanununda belirlenen ilke ve amaçlar, kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde planlamak, var olma nedenini tanımlayarak geleceğe yönelik vizyonunu oluşturmak, yürüttüğü faaliyetlerin stratejik amaçlarını, ölçülebilir hedeflerini saptamak, önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda performanslarını ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yaparak katılımcı bir yönetim anlayışıyla stratejik planlama yapmak.;Bütün öğrencilerin etkili ve kalıcı öğrenmelerini sağlamak onların bilgili, becerikli, araştırmacı bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamak. Sorgulayıcı bir ruha sahip olmalarını, ana dilini etkili bir biçimde kullanabilmelerini sağlamak. Kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağdaş demokratik laik bireyler olarak yetiştirmek. Onların 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırabilmek için varız.;İstiyoruz ki Öğrencilerimiz ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine taşımayı amaç edinmiş bireyler olarak yetişsin. İstiyoruz ki Öğrencilerimiz Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşid ilimdir, fendir” sözünden hareketle teknolojik gelişmelere ve yeniliklere açık bireyler olarak yetişsin. İstiyoruz ki Okulumuzu çevresini aydınlatan bir güneş, bireyleri çevresine ışık saçan bir yıldız kabul edilsin. İstiyoruz ki Öğrencilerimiz demokrasiyi temel ilke edinmiş, demokratik davranabilen bireyler olarak yetişsin. İstiyoruz ki Öğrencilerimiz öz değerlerini kazanmış ve bunları yaşam biçimine dönüştürmüş bireyler olarak yetişsin. MARDİN;MAZIDAĞI;ArıKöy İlkokulu;4825111610;;http://arikoy47.meb.k12.tr;ARIKÖY;Sürekli gelişme düşüncesinden hareketle, yaratıcılığı, yenilikleri destekleyen ve yetiştirdiği özgüveni yüksek bireylerle ülkesini tüm dünyada temsil eden bir okul olmak.;Eğitim alanındaki yeni yaklaşımları takip eden böylelikle öğrencilerimize kaliteli eğitim sunan farklılıkları zenginlik kabul eden bir mesleki eğitim kurumuyuz. MARDİN;MAZIDAĞI;Alankuş İlkokulu;05358881907;;http://alankusilkokulu.meb.k12.tr;Gümüşpınar köyü Alankuş mezrası Derik yolu 13.km Mazıdağı/Mardin;Vizyon, ideallerimiz , hatta ulaşacağımızı düşünmediğimiz hayallerimizdir.Vizyon, yönümüzü belirler, hedeflerimizden saptığımızda bize yol gösterir.Türk Milli Eğitiminin amaçları ışığında dünü , bugünü ve geleceği bütünleştirerek erdemli insan olmanın idealini ve değişimi yaşayacak özgün, etkili ve nitelikli bir okul toplumu oluşturmaktır. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusundaDoğru, Dürüst, Çağdaş, Araştırmacı, Özgüvenini kazanmış, Güzel ülkemiziHakkettiği yere getirmek için,Sürekli çalışan, Bireyler yetiştirmektir...;Çağdaş eğitim ve öğretim bilimi kapsamında Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,Bilgiye ulaşma yöntemlerini öğrenen, Kendi kendine yeten yaratıcı, araştırmacı, Problem çözme becerisine sahip İlgi ve yetenekleri doğrultusunda alt yapıları oluşmuş,Bir üst öğrenime hazır bireyler yetiştirmektir. MARDİN;MAZIDAĞI;Yücebağ İlkokulu;05548281867;;http://716275.meb.k12.tr;;Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak eğitim ve öğretim etkinliğini sevgiyle yürüten , evrensel bilgiye koşan, alanında ihtiyaçları karşılamada gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış teknik insan gücünü yetiştiren, uluslar arası düzeyde saygın bir eğitim kurumu olmak.;Öğrencilerimizi bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirerek mesleğinde en başarılı bireyler haline getirmektirno MARDİN;MAZIDAĞI;Mimar Sinan İlkokulu;0 482 511 16 09;f;http://mimarsinanio.meb.k12.tr;Gündoğan Mah. Hastane Cad. Mazıdağı/MARDİN;Bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere açık, çevre ve ülke ihtiyaçlarına uygun, metotlu çalışan, sürekli olarak gelişen ve yenileşen bir sonraki öğretim kurumuna hazırlanan, maddi ve manevi bakımdan donatılmış, etkili ve nitelikli, çağdaş ve demokratik bireyler yetiştirmektedir.;ÖğrencilerimizinBireysel niteliklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili, becerikli ve özgüvenli olmalarını,Milli manevi değerlerine bağlı, kendisiyle ve çevresiyle barışık özgüven kazanmalarını,Çevresiyle iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını,Olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini,Çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek becerileri kazanmalarını,Liderlik özelliklerinin yanı sıra, işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın bireyler olmalarını sağlamaktır. MARDİN;MAZIDAĞI;Ürünlü İlkokulu;0482;;http://rnl.meb.k12.tr;;Demokratik, laik, hukukun üstünlüğüne inanan, insan haklarına saygılı, Atatürkçü düşüncenin ışığında çevre ve yurt sorunlarına duyarlı, kendisi ile barışık, kaliteyi hayat tarzı olarak benimsemiş, sevgiyi ön plana çıkaran, çevresine model olan bir eğitim kurumu olmaktır.;Bütün öğrencilerin etkili ve kalıcı öğrenmelerini sağlamak onların bilgili, becerikli, araştırmacı bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamak. Sorgulayıcı bir ruha sahip olmalarını, ana dilini etkili bir biçimde kullanabilmelerini sağlamak. Kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağdaş demokratik laik bireyler olarak yetiştirmek. Onların 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırabilmek için varız. MARDİN;MAZIDAĞI;Ulutaş İlkokulu;;;http://ulutasilkokulu.meb.k12.tr MARDİN;MAZIDAĞI;Görgüze İlkokulu;5396767878;4825112872;http://gurgozeio.meb.k12.tr;Gürgöze Köyü Mazıdağı / MARDİN;Demokratik, laik, hukukun üstünlüğüne inanan, insan haklarına saygılı, Atatürkçü düşüncenin ışığında çevre ve yurt sorunlarına duyarlı, kendisi ile barışık, kaliteyi hayat tarzı olarak benimsemiş, sevgiyi ön plana çıkaran, çevresine model olan bir eğitim kurumu olmaktır.;Bütün öğrencilerin etkili ve kalıcı öğrenmelerini sağlamak onların bilgili, becerikli, araştırmacı bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamak. Sorgulayıcı bir ruha sahip olmalarını, ana dilini etkili bir biçimde kullanabilmelerini sağlamak. Kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağdaş demokratik laik bireyler olarak yetiştirmek. Onların 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırabilmek için varız. MARDİN;MAZIDAĞI;Sağmal İlkokulu;05377379243;;http://sagmalilkokulu.meb.k12.tr;sağmal köyü;Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde Türkiye’de adından söz ettiren, mezun ettiği her bireyin başarılarıyla Türkiye’nin gurur duyduğu ideal kurum olmaktır.;Öğrencilerini sorumluluk sahibi, kendine güvenen bireyler olarak yetiştiren, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayan, günün teknolojisini kullanarak mesleki ve teknik eğitim ortamları hazırlayan, alanında tercih edilen kurum olmak. MARDİN;MAZIDAĞI;Armağan İlkokulu;05453984132;;http://armagan.meb.k12.tr;Armağan Köyü;Sürekli gelişme düşüncesinden hareketle, yaratıcılığı, yenilikleri destekleyen ve yetiştirdiği özgüveni yüksek bireylerle ülkesini tüm dünyada temsil eden bir okul olmak.;Öğrencilerimizi bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirerek mesleğinde en başarılı bireyler haline getirmektir MARDİN;MAZIDAĞI;Atlıca İlkokulu;04822231101;;http://atlica.meb.k12.tr;Atlıca Köyü;• Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile ilçemiz ve ilimizde tercih edilen• Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip• İlçemiz ve İlimiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmada öncü• Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan• Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişenbir OKUL olmaktır.;Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı,katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip,çağdaş bir eğitim ve bilimsel kültürü oluşturmak veözgüveni tam, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir. MARDİN;MAZIDAĞI;İkisu İlkokulu;05543613645;;http://ikisu.meb.k12.tr;İKİSU MAHALLESİ;Sürekli gelişme düşüncesinden hareketle, yaratıcılığı, yenilikleri destekleyen ve yetiştirdiği özgüveni yüksek bireylerle ülkesini tüm dünyada temsil eden bir okul olmak.;Eğitim alanındaki yeni yaklaşımları takip eden böylelikle öğrencilerimize kaliteli eğitim sunan farklılıkları zenginlik kabul eden bir mesleki eğitim kurumuyuz. MARDİN;MAZIDAĞI;Kemerli Ortaokulu;0505 877 63 11;;http://kemerliky.meb.k12.tr;Kemerli Köyü;Bilgi ve beceri ışığında, dar kalıplarını kırarak daha sosyal bir pencereden bakan bireyler yetiştirmek.;Öğrencileri Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ulaşabilecekleri hedefler çizip bu yolda kendilerine inanan, hoşgörü sahibi, kendine güvenen, bilgi ve beceri sahibi, girişimci, sosyal, başarılı ve mutlu bireyler olarak yetiştirerek topluma katkıda bulunmalarını sağlamak. MARDİN;MAZIDAĞI;Tarlacık İlkokulu;;;http://tarlack.meb.k12.tr MARDİN;MAZIDAĞI;Arısu İlkokulu;05346955448;4825111610;http://arisu47.meb.k12.tr;Arısu Köyü Mazıdağı/MARDİN;GELECEĞİ DÜŞÜNEN VE GELECEĞİ ŞİMDİDEN TASARLAYAN, SORUMLULUK HİSSEDEN BİREYLERİN YETİŞTİĞİ BİR EĞİTİM KURUMU OLMAK.;ÇAĞDAŞLAŞMIŞ BİR EĞİTİM ORTAMI İÇERİSİNDE ÖZGÜR DÜŞÜNEN VE SORUN ÇÖZME YETENEĞİNE SAHİP BİREYLER YETİŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ. MARDİN;MAZIDAĞI;Gümüşyuva İlkokulu;05375524259;04825111610;http://gumusyuvaio.meb.k12.tr;Gümüşyuva Köyü Mazıdağı/MARDİN MARDİN;MAZIDAĞI;Gazi İlkokulu;482 511 2866;;http://mazidagigaziilkokulu.meb.k12.tr;Kayalar Mahallesi Gazi Caddesi Mazıdağı Mardin;Değişime ve gelişime açık, teknolojiyi kullanan, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, değerlerini yaşayan ve yaşatan, hoşgörü sahibi, işbirliğine yatkın , yüksek moral değere sahip, kendine güvenen, katılımcı, eleştiriye açık, öz eleştirisini yapabilen ve nitelikli, çağdaş, demokratik bireyler yetiştirmektir.;Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda bünyesinde öğrenim gören herkesi Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren ailesini, vatanını, milletini ve tüm insanlığı seven kendi öz benliğini ve kabiliyetlerini bilerek bunları milletinin hizmetinde kullanmayı hedefleyen bedenen, zihnen ve ahlaken yüksek seciyeli insanlar yetiştirmektir. MARDİN;MAZIDAĞI;Balpınar Ortaokulu;04825271060 / 05068514274;;http://balpinar.meb.k12.tr;Balpınar Mah. Mazıdağı/Mardin;Değişime ve gelişime açık, teknolojiyi kullanan, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, değerlerini yaşayan ve yaşatan, hoşgörü sahibi, işbirliğine yatkın , yüksek moral değere sahip, kendine güvenen, katılımcı, eleştiriye açık, öz eleştirisini yapabilen ve nitelikli, çağdaş, demokratik bireyler yetiştirmektir;Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda bünyesinde öğrenim gören herkesi Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren ailesini, vatanını, milletini ve tüm insanlığı seven kendi öz benliğini ve kabiliyetlerini bilerek bunları milletinin hizmetinde kullanmayı hedefleyen bedenen, zihnen ve ahlaken yüksek seciyeli insanlar yetiştirmektir. MARDİN;MAZIDAĞI;Engin İlkokulu;05384205887;05384205887;http://enginio.meb.k12.tr;Engin Köyü Mazıdağı/MARDİN;Değişen dünya şartlarında bilgi toplumunun insanını yetiştirmektir.;Öğrencilerimizi bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirerek mesleğinde en başarılı bireyler haline getirmektir MARDİN;MAZIDAĞI;Duraklı İlkokulu;05514143353;;http://durakliio.meb.k12.tr;duraklı köyü mazıdağı mardin;Sadece bilgiyi paylaşan değil, üreten, bilginin tek otorite olduğu, demokratik ilişkilerin tam anlamıyla uygulandığı bir okul olmak;Öğrencilerini sorumluluk sahibi, kendine güvenen bireyler olarak yetiştiren, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayan, günün teknolojisini kullanarak mesleki ve teknik eğitim ortamları hazırlayan, alanında tercih edilen kurum olmak. MARDİN;MAZIDAĞI;Tanrı Yolu İlkokulu;;;http://tanriyoluilkokulu.meb.k12.tr;Tanrıyolu Köyü Mazıdağı MARDİN;MAZIDAĞI;Kocakent Ortaokulu;0 482 522 13 17/// 0505 805 51 28;;http://kocakentortaokulu.meb.k12.tr;Kocakent Köyü / Mazıdağı;Mensubu olmaktan gurur duyulan,eğitim alanında öncü ve saygın bir kurum olmaktır.;Ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş,akıl ve bilimin aydınlığında,geleceğe güvenle bakabilen bireyler yetiştirmesi için eğitim uygulamaları yapmaktır. MARDİN;MAZIDAĞI;Çağdaş Yaşam Haldun Darbaz Ortaokulu;05057377968;;http://yesilkoy47.meb.k12.tr;MAZIDAĞI/YEŞİLKÖY;Bilim ve teknolojinin farkında olan, değişime ve gelişime açık, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, değerlerini yaşayan ve yaşatan, hoşgörü sahibi, farklılıkları zenginlik kabul eden, en az bir yabancı dili çok iyi bilen, yüksek moral değere sahip, kendine güvenen, katılımcı, kendini sorgulayan etkili ve nitelikli, çağdaş, demokratik ve laik bireyler yetiştirmektir. Sadece bu kentin değil, Türkiye´nin en başarılı okullarından biri olmaktır;Öğrencilerimizin Bilgili , becerili , dürüst , sorumluluğunu bilen Araştıran , sorgulayan , paylaşan , çok yönlü ve tarafsız bakabilen Çevresiyle olumlu iletişim kurabilen Ortak bir genel kültürle , soruların farkında olabilen , ülkemizin kalkınmasına yardımcı olabilecek İlgi , istek ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğretime ve hayata iyi bir şekilde hazırlanmış Anadilini doğru ve etkili konuşan, yazan, anlayan Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimseyen vatanını ve milletini seven , İnsan haklarına saygılı ve duyarlı bireyler olmalarını sağlamaktır MARDİN;MAZIDAĞI;Evciler Ortaokulu;(0482) 521 10 39;;http://evciler47.meb.k12.tr;EVCİLER MAHALLESİ MAZIDAĞI/MARDİN;Okulumuzda Atatürk ilke ve inkılâplarını benimseyen, onları yaşam felsefesi olarak kabul eden milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireylerin yetiştirildiği, demokratik yaşam felsefesinin herkes tarafından benimsendiği, insan haklarına saygının egemen olduğu, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin herkes tarafından benimsenerek kullanıldığı, araştırmacı, bilgiyi hayata uygulayabilen bireylerin yetiştirildiği, öğrenmenin her fert için yaşam boyu devam ettiği ilkesinin her zaman temel ilke olarak kabul edildiği, Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak eğitim ve öğretim etkinliklerinin önemli bir parçası olarak, hizmetin yürütüldüğü bir çevrede eğitim, bilim ve kültür merkezi olmak;Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, okulumuz için belirlenmiş olan eğitim-öğretim programlarını, çevre faktörlerini de dikkate alarak imkânlar dâhilinde dünyada gelişmekte olan teknolojiden en iyi şekilde yararlanarak etkili ve verimli bir şekilde uygulamak. öğrencilerin kabiliyet ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmeti sunmak onları sosyal, kültürel, ekonomik, ihtiyaçlarını karşılayacak yeteneklerini geliştirmelerine ortam hazırlamak, üst öğretim kurumlarına nitelikli öğrenciler yetiştirmek ve “KOCATEPE Ortaokulu” olarak eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak temel işlevimizdir. MARDİN;MAZIDAĞI;Şenyuva Ortaokulu;05357009205-05319471448;;http://senyuvamazi.meb.k12.tr;MAZIDAĞI ŞENYUVA KÖYÜ ŞENYUVA İLK VE ORTA OKULU;Değişime ve gelişime açık, teknolojiyi kullanan, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, değerlerini yaşayan ve yaşatan, hoşgörü sahibi, işbirliğine yatkın , yüksek moral değere sahip, kendine güvenen, katılımcı, eleştiriye açık, öz eleştirisini yapabilen ve nitelikli, çağdaş, demokratik bireyler yetiştirmektir.;Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda bünyesinde öğrenim gören herkesi Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren ailesini, vatanını, milletini ve tüm insanlığı seven kendi öz benliğini ve kabiliyetlerini bilerek bunları milletinin hizmetinde kullanmayı hedefleyen bedenen, zihnen ve ahlaken yüksek seciyeli insanlar yetiştirmektir. MARDİN;MAZIDAĞI;Şanlı Ortaokulu;;;http://sanliortaokulu.meb.k12.tr MARDİN;MAZIDAĞI;Dark Sürücü Çağdaş Yaşam Ortaokulu;04825112852;04825112852;http://dscyortaokulu.meb.k12.tr;Gündoğan Mh. Yibo Cad. Mazıdağı/MARDİN MARDİN;MAZIDAĞI;Karalanı İlkokulu;0482 511 1162;;http://karalaniio.meb.k12.tr;Karalanı Köyü. Mazıdağı/MARDİN;Okulumuzda Atatürk ilke ve inkılâplarını benimseyen, onları yaşam felsefesi olarak kabul eden milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireylerin yetiştirildiği, demokratik yaşam felsefesinin herkes tarafından benimsendiği, insan haklarına saygının egemen olduğu, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin herkes tarafından benimsenerek kullanıldığı, araştırmacı, bilgiyi hayata uygulayabilen bireylerin yetiştirildiği, öğrenmenin her fert için yaşam boyu devam ettiği ilkesinin her zaman temel ilke olarak kabul edildiği, Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak eğitim ve öğretim etkinliklerinin önemli bir parçası olarak, hizmetin yürütüldüğü bir çevrede eğitim, bilim ve kültür merkezi olmak;Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, okulumuz için belirlenmiş olan eğitim-öğretim programlarını, çevre faktörlerini de dikkate alarak imkânlar dâhilinde dünyada gelişmekte olan teknolojiden en iyi şekilde yararlanarak etkili ve verimli bir şekilde uygulamak. öğrencilerin kabiliyet ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmeti sunmak onları sosyal, kültürel, ekonomik, ihtiyaçlarını karşılayacak yeteneklerini geliştirmelerine ortam hazırlamak, üst öğretim kurumlarına nitelikli öğrenciler yetiştirmek ve “Karalanı Ortaokulu” olarak eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak temel işlevimizdir. MARDİN;MAZIDAĞI;HEDİYE ALAY AKTAŞ ANAOKULU;04825111768;;http://hediyealayaktasanaokulu.meb.k12.tr;Gündoğan Mahallesi Stad caddesi no27 Mardin/Mazıdağı;İçinde yaşanılan zamanın gereklerine göre ve gelecek yüzyılların ihtiyaçlarını bilerek ona göre hazırlıklarını yapan, yaşanılan zamanın da bütün teknik ve teknolojik gelişmelerini bünyesine nüfuz ettiren, aynı zamanda da sevgi ve hoşgörü iklimini soluklayan, herkesle diyaloğa açık, his ve düşüncelerini ifade edebilen insanlığın temsilcileri olabilmektir.;Atatürk ilke ve inkılâplarına, cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda bünyesinde öğrenim gören herkesi Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren ailesini, vatanını, milletini ve tüm insanlığı seven kendi öz benliğini ve kabiliyetlerini bilerek bunları milletinin hizmetinde kullanmayı hedefleyen bedenen, zihnen ve ahlaken yüksek seviyeli insanlar yetiştirmektir. MARDİN;MİDYAT;Yuvalı İlkokulu;5334778494;;http://midyatyuvaliilkokulu.meb.k12.tr;Mardin/Midyat Yuvalı Köyü Yuvalı İlkokulu;Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrenme için her türlü fırsatın sağlandığı bilgili, becerili ve iyi bir ahlâka sahip nitelikli öğrencilerin yetiştirildiği, tercih edilen bir okul olmaktır.;Milli Eğitim Temel Kanununda yer alan genel ve özel amaçlara uygun olarak Sağlam karakterli, dürüst, kuvvetli bir vatan ve millet sevgisi olan, insani, milli ve ahlaki değerlerle donanmış, ülkesine yararlı, okuyan, inceleyen, araştıran, mili ve evrensel değerleri tanıyan benimseyen, araştırmacı, sorgulayıcı, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi düşüncelerini savunurken başkalarının düşünce ve haklarına saygı gösteren, görev ve sorumluluklarının bilincinde olan öğrenciler yetiştirmek. MARDİN;MİDYAT;75.Yıl İMKB İlkokulu;04824624455;;http://midyat75yilimkbilkokulu.meb.k12.tr;Bahçelievler mah. Midyat/MARDİN;Bi

VİZYON: Bütün öğrencilerin bilgili, becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve onları 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak vizyonumuzdur.`

   İşletme Özellikleri

Bu işletmenin yayınlamış olduğu bir özellik bulunmamaktadır.

   Ürün - Hizmet - Menü

Bu işletmenin yayınlamış olduğu bir ürün, hizmet ya da menü bulunmamaktadır.

   İş İlanları

Bu işletmenin yayınlamış olduğu bir iş ilanı bulunmamaktadır.

   İşletme Değerlendirmeleri - 0

Bu işletme için henüz değerlendirme yapılmadı. Hemen bir değerlendirme ekleyin.

   Değerlendirme Ekle

Kalite
Hizmet
Konum
Fiyat
Puanınız

   Yasal Uyarı / Bildiri!

- Firma Bulucu bir Türkiye Firma Rehberi / Türkiye İşletme Rehberi sitesidir.
- Firma Bulucu'de yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgilerden derlenerek oluşmaktadır.
- Firma Bulucu internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
- Firma Bulucu site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle bir garanti veya güvence vermemektedir.
- Firma Bulucu sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
- Firma Bulucu yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
- Firma Bulucu üzerinden yayınlanan işletme ve ziyaretçi arasında herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi veya para transferi teknik olarak mümkün değildir.
- Firma Bulucu'de yayınlan işletmelerin ticari faaliyeti esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Firma Bulucu'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

Location for : Listing Title